ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з організації перевезення, зберігання та видачі відправлень


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕТЕХНО», (далі «Виконавець»)керуючись ст.ст. 628 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з організації перевезення, зберігання та видачі відправлень відповідно до положень цього Публічного договору приєднання (Оферта).


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сайт – веб-сайт Виконавця, що працює під Торгівельною маркою «ЦИТРУС», має доменне ім’я www.ctrs.com.ua та виступає вітриною (платформою) для продажу товарів різними продавцями та надає споживачам (Замовникам) можливість придбати товари шляхом здійснення замовлення.

1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕТЕХНО» (код ЄДРПОУ 43058939, адреса: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 1/20, що є оператором поштового зв’язку, відповідно до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, та здійснює організацію перевезення, зберігання та видачі відправлень та надає комплекс інших послуг, пов’язаних із організацією перевезення, зберігання та видачі відправлень.

1.3. Замовник – фізична особа, яка є споживачем товарів, що замовлені нею за допомогою Сайту, та такі товари в подальшому надаються Виконавцю для пересилання.

1.4. Отримувач – особа, що замовляє на сайті Товар та отримує Відправлення для здійснення пересилання та надає для цього необхідну інформацію, здійснює оплату послуг Виконавця.

1.5. Відправлення – вантаж або інше майно Отримувача.

1.6. Об'єкт поштового зв'язку – пункти поштового зв'язку ТОВ «ЦЕТЕХНО», що діють під брендом «ЦИТРУС», задіяні Виконавцем у виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв’язку.

1.7. Пункт видачі «ЦЕТЕХНО» – об'єкт поштового зв'язку Виконавця, де Замовник-Отримувач має змогу отримати Відправлення або повернути Відправлення початковому Відправнику. Пунктами видачі «ЦЕТЕХНО» є Пункти видачі, що функціонують в об’єктах роздрібного продажу під брендом «ЦИТРУС».


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Таким чином, даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Виконавцем в цьому Договорі, який може бути укладений лише шляхом приєднання Одержувачем до запропонованого Договору в цілому.

2.2. Замовник-Отримувач не може запропонувати свої умови Договору, вносити зміни та/або доповнення в цей Договір.

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

2.4. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Замовника-Отримувача до умов цього Договору, прийняття всіх його істотних умов (Акцепт) без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст.ст. 628 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2.5. Факт акцепту підтверджується замовленням Замовником-Отримувачем Товару на сайті з послугою організації перевезення, зберігання та видачі відправлень з підписанням відповідної Експрес-накладної (далі «Накладна»), Додаток № 1 до цього Договору.

2.6. Договір розміщено на сайті https://www.ctrs.com.ua (надалі – Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожного Замовника-Отримувача, що звертається до Виконавця.

2.7. Замовник-Отримувач не може запропонувати свої умови Договору, усі правовідносини в межах дії Договору регулюються цим Договором надання комплексу послуг з організації перевезення, зберігання та видачі відправлень в об'єктах поштового зв'язку, що діють в об’єктах роздрібного продажу під брендом «ЦИТРУС».


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується організувати перевезення, зберігання та видачу (далі –Послуги) Відправлень, надісланих Замовником-Отримувачем.

3.2. Організація перевезення, зберігання та видачі Відправлень здійснюється в межах території Місто Київ, місто Одеса, місто Вінниця, місто Миколаїв, місто Херсон, місто Кривий Ріг, місто Запоріжжя, місто Полтава, місто Харків, місто Дніпро, місто Черкаси, місто Чернігів, Одеська область місто Ізмаїл, Одеська область місто Чорноморськ, Донецька область місто Краматорськ, з можливістю:

- отримання відправлень Замовником-Отримувачем на Пунктах видачі «ЦИТРУС»;

- отримання відправлень Замовником-Отримувачем за адресною доставкою.

- направленням відправлень Замовником-Отримувачем, адресованих Замовникам.

3.3. Відправлення оформляється відповідною Експрес-накладною, яка надається Відправнику після надання всієї необхідної інформації, Відправлення, якщо вимагається умовами Договору – здійснення оплати послуг Виконавця.

3.4. Приєднанням до цього Договору, Сторона, що приєднується, надає свою згоду на те, що Виконавцем для надання послуг в межах цього Договору можуть бути залучені будь-які треті особи, що не потребує додаткового погодження. При цьому Виконавець несе відповідальність за дії залучених третіх осіб як за власні дії.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Пересилання Відправлення здійснюється на умовах здійснення оплати послуг за Тарифами Виконавця.

4.2. Для надання послуг Виконавцем приймаються Відправлення до 30 кілограм, якщо довжина сторін Відправлення не перевищує 120 сантиметрів.

4.3. Якщо Оголошена вартість Відправлення перевищує 200 (двісті) гривень оплаті підлягає додаткова комісія в розмірі 0,5% від Оголошеної вартості.

4.4. Тарифи можуть змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на Сайті.


5. ЗАБОРОНЕНІ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

5.1. Виконавець має право відмовити у наданні послуг без застосування до нього будь-якої відповідальності щодо Відправлень, що можуть містити будь-що з наступного переліку:

5.1.1. Грошові кошти (знаки), зокрема іноземна валюта, цінні папери.

5.1.2. Вогнепальна і пневматична зброя та її частини, боєприпаси, холодна зброя, предмети, що імітують вогнепальну і холодну зброю, інші предмети спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, порох тощо).

5.1.3. Азбест; вогненебезпечні, легкозаймисті та вибухові речовини, радіоактивні речовини й інші небезпечні Відправлення з відповідним маркуванням («вибухові матеріали та речовини», «гази», «легкозаймисті рідини», «речовини, здатні до самозаймання», «токсичні та інфекційні речовини», «речовини, що окислюють», «радіоактивні матеріали», «корозійні і їдкі речовини», «інші небезпечні речовини і вироби»).

5.1.4. Балони з рідиною та газом (за винятком порожніх балонів без вентиля).

5.1.5. Автомобільні акумулятори, акумулятори для мото- та с/г техніки (за винятком порожніх акумуляторів), люмінесцентні лампи.

5.1.6. Тварини (рештки тварин чи необроблене хутро), рослини (за винятком саджанців з твердим стовбуром і хвойних дерев), комахи, прах людини тощо.

5.1.7. Продукти харчування (винятком є консервовані продукти, продукти з терміном придатності понад 30 діб, що не потребують спеціального температурного режиму і про це зазначено на упаковці).

5.1.8. Відправлення, що вимагають спеціального температурного режиму (охолоджені або заморожені продукти, молочні продукти, ягоди, ветеринарні імунобіологічні засоби, тощо).

5.1.9. Лікарські засоби (в тому числі перекис водню), спирт етиловий, високооктанові кисневмісні домішки (хімічні сполуки, які додаються до бензину).

5.1.10. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства.

5.1.11. Відправлення, які видають запах, брудні та можуть завдати шкоди іншим Відправленням чи здоров’ю людей або тварин (готові продукти харчування, сильно забруднені запчастини, предмети у мастилі або інших їдких речовинах, окислюючи матеріали та органічні кислоти, бактерії та живі віруси, отруйні речовини, радіоактивні матеріали, тощо).

5.1.12. Інші предмети, які заборонено чинним законодавством України (нестандартні предмети, які не входять в жодну з перелічених категорій, але заборонені до перевезення).

5.2. Відправник, надаючи вкладення (предмети), заборонені до відправлення, погоджується, що несе відповідальність за вміст Відправлення та за всі наслідки, що можуть бути пов’язані із пересиланням заборонених до пересилання предметів, в тому числі але не виключно несе обов’язок відшкодування шкоди, завданої внаслідок пересилання.

5.3. У разі виникнення сумніву, що Відправлення містить предмети з категорії заборонених (без маркування, будь-якої ідентифікації, їдким запахом тощо), представник Виконавця має право вимагати надання Відправлення для огляду і перевірки вмісту.

5.4. У разі відмови та/або виявлення забороненого вмісту Відправлення представник Виконавця має право відмовити в оформленні Відправлення й організації його перевезення, зберігання та видачі.


6. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

6.1. Інформація про Відправника:

6.1.1. для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців – назва / П. І. Б, номер Пункту приймання «ЦИТРУС» і номер мобільного телефону контактної особи;

6.1.2. для фізичних осіб – П. І. Б., номер Пункту приймання «ЦИТРУС» і номер мобільного телефону.

6.2. Місто доставки Відправлення та номер Пункту видачі «ЦИТРУС».

6.3. Інформація про Одержувача:

6.3.1. для фізичних осіб — П. І. Б., номер Пункту видачі «ЦИТРУС» та номер мобільного телефону.

6.4. Інформація про Відправлення:

6.4.1. кількість місць;

6.4.2. вага;

6.4.3. оголошена вартість;

6.4.4. опис вмісту.


7. ОГОЛОШЕНА ВАРТІСТЬ ПОСИЛКИ

7.1. Оголошена вартість – вартість Відправлення, заявлена Відправником в експрес- накладній.

7.2. Оголошена вартість повинна бути не вище, ніж реальна вартість вкладення у Відправленні.

7.3. Виконавець має право для зазначення оголошеної вартості запитати у Відправника для огляду оригінал відповідного розрахункового документу, що підтверджує вартість вкладення (товарний чек, видаткова накладна тощо). Виконавець має право не приймати Відправлення та відмовити у його оформленні у разі, якщо оригінал розрахункового документа у Відправника відсутній, а Оголошена вартість, визначена Відправником, перевищує 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.


8. УМОВИ ПРИЙОМУ ВІДПРАВЛЕННЯ ВІД ЗАМОВНИКА У ТОЧЦІ ВИДАЧІ «ЦИТРУС»

8.1. Замовник має право повернути вміст Відправлення особі, що була Відправником цього Відправлення. Повернення відбувається з будь-якого Пункту видачі «ЦИТРУС» та оформлення Відправлення відбувається на той Пункт приймання «ЦИТРУС», з якого о відправлено Відправлення Замовнику. При цьому, на таке Відправлення Замовника-Відправника не підлягає оформленню з наданням послуги Післяплата.

8.2. Замовник-Отримувач має надати повну та достовірну інформацію необхідну для оформлення Відправлення. В тому числі, але не виключно, надається номер Експрес-накладної, за якою Замовник-Отримувач, отримав Відправлення. У разі неможливості надати номер такої Експрес-накладної, Відправник надає будь-яку іншу інформацію щодо отриманого Замовником Відправлення.

8.3. Замовник-Отримувач зобов’язаний повідомити Виконавцю інформацію про вміст відправлення, наданого для організації перевезення Відправлення.

8.4. Замовник-Отримувач надає належним чином запаковане Відправлення.

8.5. Упаковка Відправлення повинна бути належною, якісною та відповідати характеру Відправлення. Відправник самостійно несе відповідальність за належність, якісність та достатність пакування.

8.6. Виконавець має право відмовити у прийманні Відправлення, що має неналежне та/або недостатнє пакування відповідно до цього Розділу Договору.

8.7. Упаковка Відправлення повинна відповідати державним стандартам та вимогам, встановленим Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, що затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997 року, а також умовам, встановленим даним Договором.

8.8. Упаковка має забезпечувати захист від пошкоджень не лише власного вмісту, а й вмісту сусідніх відправлень, з якими буде контактувати запаковане Відправлення.

8.9. Вибір якісного способу пакування Відправлення залежить від:

- ваги та розмірів Відправлення;

- фізичних особливостей Відправлення (гостре, крихке, сипуче);

- форми Відправлення (правильної прямокутної або неправильної форми);

- наявності заводського пакування.

8.10. Якісне пакування виконує наступні функції:

- забезпечує захищеність відправлення від пошкодження і втрат, а довкілля (сусідні відправлення) – від забруднювання у процесі транспортування, сортування, зберігання та при маніпуляціях;

- дозволяє обробляти його на сортувальних лініях;

- дозволяє безпечно здійснювати маніпуляції при завантаженні та вивантаженні;

- дозволяє укладати належним чином у кузов авто, забезпечуючи захист відправлення в процесі перевезення.

8.11. Відправлення має передаватись Виконавцю у транспортній упаковці, що виконує вищенаведені функції, може забруднитися або пошкодитися під час транспортування, але при цьому захистити відправлення від втрати цінності.

8.12. Всі відправлення, які займають не менше 30% об’єму коробки та можливо розмістити в коробці повинні бути запаковані у транспортну упаковку відповідного розміру. Заборонено пакувати у одну упаковку відправлення, які в процесі транспортування можуть пошкодити одне одного.

8.13. Вміст Відправлення має бути надійно зафіксовано в упаковці за допомогою наповнювача або спеціальних стяжних пристроїв.

8.14. Для забезпечення цілісності Відправлення необхідно дотримуватись таких правил:

8.14.1. використовувати коробки лише з цупкого гофрованого картону, що має не менше трьох шарів;

8.14.2. коробка повинна мати рівні ребра жорсткості та витримувати вагу вкладення до Відправлення без деформацій;

8.14.3. коробка має бути сухою, а її поверхня – чистою;

8.14.4. на коробці не допускаються розриви, щілини, вологі плями, деформація стінок, сліди, реставрації;

8.14.5. коробка має бути міцно скріплена так, щоби вкладення до Відправлення не деформувало та не розкривало коробку при манупуляціях, за необхідності зміцнити коробки слід використовувати додаткові шари клейкої стрічки (скотч);

8.15. Крихкий вміст Відправлення (скло, кераміка, фарфор, пластик або містить елементи з цих матеріалів, в тому числі але не виключно електроніка, абразивні інструменти та точні прилади) має бути закритим з усіх боків не менш ніж трьома шарами повітряно-пухирчастої плівки так, щоб з усіх сторін було 5 см або більше пом’якшувального матеріалу. Якщо в гофрокартонній коробці кілька крихких відправлень, вони мають бути розділені між собою трьома шарами пом’якшувального матеріалу.

8.16. У разі невідповідності пакування Відправлення Виконавець має право відмовити у прийнятті такого Відправлення.

8.17. Відправник має завчасно промаркувати кожне вантажне місце Відправлення. Маркування (спеціальне маркування) – написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому Відправником Виконавцю, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його Одержувачу.


9. ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

9.1. До вартості послуг з пересилання входить зберігання Відправлень на Пункті видачі «ЦИТРУС»:

- щодо Відправлення без послуги Післяплата - строком до 14 (чотирнадцяти) календарних днів включно з дня, наступного за днем надходження до Пункту видачі «ЦИТРУС»;

- щодо Відправлення з послугою Післяплата - строком до 3 (трьох) календарних днів включно з дня, наступного за днем надходження до Пункту видачі «ЦИТРУС».

9.2. Зберігання понад встановлений в п.9.1. цього Договору не здійснюється.

9.3. Якщо у строк зберігання, вказаний у п. 9.1. цього Договору Відправлення не було витребуване Одержувачем або Відправником, то таке Відправлення вважається невитребуваним, а відповідальність Виконавця перед Відправником та Одержувачем за збереження Відправлення припиняється. Виконавець має право розпорядитися таким Відправленням на власний розсуд, зокрема для компенсації вартості послуг зберігання та транспортування цього Відправлення. В подальшому Виконавець діє відповідно до Розділу «НЕВИТРЕБУВАНЕ ВІДПРАВЛЕННЯ» цього Договору.


10. УМОВИ ОДЕРЖАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

10.1. Для отримання Відправлення Одержувач надає представнику Виконавця:

10.1.1. номер Експрес-накладної та номер телефону, що вказані в Експрес-накладній Відправником.

10.1.2. одержувач фізична особа або фізична особа-підприємець пред’являє представнику Виконавця будь-який із наведених нижче документів, що підтверджує особу Одержувача, зазначеного в експрес-накладній, а саме:

- паспорт громадянина України;

- тимчасове посвідчення громадянина України;

- посвідку на постійне проживання;

- посвідку на тимчасове проживання;

- посвідчення біженця, видане в Україні;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;

- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

- паспорт іноземного громадянина, у якому відомості про особу вказані кирилицею та/або латиницею. У разі використання іншої абетки – надає апостиль (офіційний переклад паспорта українською мовою);

- паспорт громадянина України у вигляді електронної версії з мобільного застосунку «ДІЯ»;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон у вигляді електронної версії з мобільного застосунку «ДІЯ».

10.2. Без документів, що підтверджують особу Одержувача, дозволяється видавати Відправлення у випадках, якщо одночасно виконані умови:

- якщо оголошена вартість менше ніж 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень;

- Одержувач може назвати номер експрес-накладної;

- Одержувач може назвати СМС-код, який був надісланий на номер телефону, що зазначений в Експрес-накладній в блоці «Одержувач»;

- за Відправленням замовлено послугу Післяплата.

10.3. Огляд Відправлення відбувається шляхом надання можливості Одержувачу-Замовнику у Пункті видачі «ЦИТРУС», скориставшись спеціально відведеним столом, розкрити упаковку Відправлення та перевірити його вміст. Процес огляду Відправлення не повинен перевищувати 5-ти хвилин на одне Відправлення.

10.4. Під час огляду Відправлення забороняється:

10.4.1. пошкоджувати вміст Відправлення будь-яким чином (в тому числі але не виключно, наносити механічні пошкодження (подряпини, відколи, тріщини) та/або втручатись у програмне забезпечення);

10.4.2. підключати прилади, носії інформації або механізми, що не є частиною Відправлення (за винятком сім-карток, навушників, елементів живлення, флеш-накопичувача (з метою перевірки дефектів матриці телевізорів));

10.4.3. використовувати витратні матеріали, що є у відправленні (наприклад, розпилювати тестові флакони парфумерії);

10.4.4. використовувати вміст Відправлення із власними речами Одержувача, зокрема носіями інформації (заборонено підключати, зчитувати, копіювати);

10.4.5. заливати паливно-мастильні матеріали або інші рідини у вміст Відправлення, що передбачають їх використання;

10.4.6. встановлювати паролі на електроприлади, які передбачають таку функцію (телефони, планшети, комп’ютери або ноутбуки);

10.4.7. зривати з упаковки та Відправлень (в тому числі з його вмісту) заводські, рекламні та інформаційні наклейки (за винятком наклейок, розміщених на упаковці комп’ютерної, електронної та оптичної продукції в місцях її відкривання);

10.4.8. відкривати відправлення в упаковках, що мають такі методи контролю першого розкриття (дозволяється проводити тільки зовнішній огляд на відсутність пошкоджень):

- пломби-індикатори (прошивка нитками на мішках; металеві або паперові пломби на банках, перфорації на горловині кришок на ємностях з рідиною тощо);

- термозбіжна плівка (за винятком комп’ютерної, електронної, оптичної продукції та аксесуарів, що входять до їх вмісту) – це різновид пакувальних плівок,

- особливістю яких є здатність скорочуватися під впливом температури і приймати форму пакувального виробу;

- блістерна упаковка – це контейнер або футляр, що штампується, повторюючи форму та розміри предмета, розміщеного всередині або створює ємність, необхідну для розміщення товару, який виготовляється із термостійкого пластику та може мати жорстку поліграфічну, металеву чи пластикову підкладку;

- ламіновано-поліетиленова упаковка – це упаковка, у якій два і більше шарів плівки поєднані в один під дією високих температур, нанесеного клею або розчинника.

10.4.9. розбирати відправлення, крім випадків, що передбачають встановлення сім-картки або елементів живлення без використання інструмента, який не входить в комплект пристрою.

10.4.10. проводити огляд Відправлення за межами столів для огляду Посилок Пункту видачі «ЦИТРУС» з порушенням умов, визначених у п.10.3. цього Договору.

10.4.11. підключати портативну, побутову техніку до електромережі (дозволяється проводити огляд на відсутність зовнішніх дефектів і механічних пошкоджень відправлення).

10.5. У разі порушення вказаних в цьому Розділі Договору умов огляду, Відправлення не підлягає поверненню.

10.6. Одержувач має при отриманні Відправлення має підписати Експрес-накладну. Проставленням підпису на Експрес-накладній Одержувач підтверджує, що:

- відправлення отримане ним в належному стані, вміст відправлення відповідає якісним та кількісним характеристикам, в повній комплектації;

- відправлення оглянуте Одержувачем та відсутні будь-які пошкодження пакування та вмісту відправлення, а також сліди розпакування;

- Одержувач ознайомлений з правом пред’явлення будь-яких претензій до Виконавця щодо Відправлення до моменту його отримання, а також ознайомлений із можливістю скласти Акт за участю представника Виконавця в порядку, передбаченому Публічним договором.

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Обов’язки Виконавця:

11.1.1.1. організувати перевезення, зберігання та видачу Відправлення за адресою відповідної Точки видачі «ЦИТРУС»;

11.1.1.2. забезпечити збереження Відправлення з моменту його прийняття до моменту його видачі Одержувачу за умови дотримання Одержувачем положень Договору;

11.1.1.3. забезпечити видачу Одержувачу Відправлення за умови здійснення оплати послуг Виконавця (якщо така оплата має бути здійснена Одержувачем) та оплати коштів в порядку виконання умов послуги Післяплата;

11.1.1.4. інформувати Одержувачів про надходження на Точку видачі «ЦИТРУС» Відправлення за допомогою смс-повідомлення, надісланого на вказаний Замовником при формуванні на Сайті замовлення телефонний номер. Якщо Відправлення прибуло у Пункт видачі «ЦИТРУС» і оголошена вартість відправлення 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень і більше, то для Одержувача в тексті смс-повідомлення про прибуття відправлення не вказується номер Експрес- накладної.

11.2. Права Виконавця:

11.2.1. відмовити Одержувачу у наданні послуг, в тому числі у видачі Відправлення, у разі:

11.2.1.1. порушення Одержувачем умов цього Договору;

11.2.1.2. якщо Отримувачем не здійснено оплати, що передбачена в умовах послуги Післяплата.

11.2.2. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за Договором. При цьому, Виконавець несе відповідальність за дії залучених третіх осіб як за власні дії;

11.2.3. в односторонньому порядку змінювати положення Договору шляхом розміщення їх в новій редакції на Сайті;

11.2.4. розпорядитися невитребуваним Відправленням на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат.

11.3. Обов’язки Одержувача:

11.3.1. ознайомитися на Сайті з положеннями Договору та здійснювати приєднання до нього тільки у разі згоди із його умовами;

11.3.2. оплатити додаткові послуги Виконавця із зберігання Відправлення;

11.3.3. у разі, якщо до Відправлення замовлено послугу Післяплата, здійснити оплату належної суми;

11.3.4. правильно заповнити необхідні дані на Сайті при формуванні замовлення, що буде вмістом Відправлення;

11.3.5. забезпечити здійснення своєчасної оплати, що передбачена в умовах Післяплати.

11.3.6. дотримуватися положень Договору;

11.3.7. у разі надходження Відправлення в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо):

- зафіксувати його стан у відповідному двосторонньому Акті за формою, затвердженою Виконавцем, за підписом представника Виконавця та проставленням свого особистого підпису. Претензії, щодо недоліків, що не були зафіксовані в Акті, не підлягають задоволенню Виконавцем;

- відмовитись від отримання такого Відправлення, окрім випадків, якщо Одержувач згоден із такими недоліками.

11.4. Права Одержувача:

11.4.1. отримати послуги, передбачені Договором.


12. НЕВИТРЕБУВАНЕ ВІДПРАВЛЕННЯ

12.1. Відправник та Одержувач надають право Виконавцю розпакувати невитребуване Відправлення, оглянути його вміст та описати з метою подальшого розпорядження таким Відправленням.

12.2. Невитребувані Відправлення, що можливо продати, оцінюються за оголошеною вартістю, що зазначена у експрес-накладній.

12.3. Якщо продаж невитребуваного Відправлення не можливо здійснити за оголошеною вартістю, що зазначена у експрес-накладній, Виконавець має право продати невитребуване Відправлення нижче оголошеної вартості.

12.4. Відправлення, що не підлягають продажу або для їх продажу законодавство встановлює спеціальні умови зберігання чи продажу, що Виконавець не може забезпечити (продукти харчування, вживані особисті речі, речі незрозумілого походження (призначення) тощо) утилізуються.

12.5. Для розпорядження невитребуваним Відправленням, Виконавець за необхідності, має право на власний розсуд залучити інших суб’єктів господарювання.

12.6. Кошти, отримані від продажу невитребуваного Відправлення, розподіляються наступним чином:

12.6.1. у першу чергу – оплачуються послуги суб’єктів господарювання, що залучені Виконавцем для розпорядження невитребуваним Відправленням;

12.6.2. у другу чергу – сплачуються податки, що виникають у Виконавця у зв’язку розпорядженням невитребуваним Відправленням;

12.6.3. у третю чергу – відшкодовується вартість послуг Виконавця наданих Відправнику;

12.6.4. залишок коштів підлягає перерахуванню: Відправнику за його заявою, зазначеному в експрес-накладній - у разі оплати ним вартості Відправлення (вантажу).

12.7. Кошти отримані від продажу невитребуваного відправлення розподіляються наступним чином: у першу чергу, оплачуються послуги суб’єктів господарювання залучених Виконавцем для розпорядження невитребуваним відправленням, у другу чергу - податки, які виникають у Виконавця у зв’язку розпорядженням невитребуваним відправленням, у третю чергу відшкодовується вартість послуг Виконавця, наданих Відправнику та/або Одержувачу, але останніми не оплачені (у тому числі вартість зберігання). Залишок коштів підлягає перерахуванню: Одержувачу, зазначеному в експрес накладній – у разі оплати ним вартості відправлення (вантажу), Відправнику - у всіх інших випадках. Кошти перераховуються за заявою Одержувача в разі надання ним документів про сплату вартості відправлення (вантажу) або за заявою Відправника. У випадку якщо чинне законодавство України зобов’язує Виконавця виступати податковим агентом Відправника та/або Одержувача, Виконавець нараховує та утримує відповідні податки за рахунок коштів, що підлягають виплаті такому Відправнику та/або Одержувачу.

12.8. Якщо протягом трьох років з дати продажу невитребуваного відправлення від Одержувача та/або Відправника не надійшла заява про виплату таких коштів, заборгованість Виконавця перед Відправником та/або Одержувачем вважається безнадійною, та врегульовується відповідно до норм чинного законодавства України.


13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

13.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.

13.3. Під значним пониженням або підвищенням температури в Договорі розуміється фактичне зниження або підвищення температури повітря в навколишньому середовищі до такої температури, за якої прийняте до транспортування відправлення, що передано Виконавцю та перебуває на складі, у вантажному відсіку транспортного засобу Виконавця або залученої ним до транспортування третьої особи, псується, деформується, пошкоджується, змінює свої властивості та якості або спричиняється до знищення відправлення, переданого Виконавцю.

13.4. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою (України або регіональною).


14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

14.1. У разі порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України, в Порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

14.2. Відповідальність Виконавця:

14.2.1. у разі порушення строків доставки Відправлення, зазначеного в Експрес-накладній, з вини Виконавця, Виконавець сплачує Відправнику неустойку в розмірі 20% від суми провізної плати (без суми комісії та вартості додаткових послуг) згідно з відповідною Експрес-накладною за кожний день затримки, але не більше, ніж суму провізної плати (без суми комісії та вартості додаткових послуг) згідно з відповідною Експрес-накладною. Жодні інші виплати Виконавцем не здійснюються;

14.2.2. У разі повної втрати або повного пошкодження відправлення з вини Виконавця, останній повертає Відправнику суму, що дорівнює Оголошеній вартості Відправлення (але не більше, ніж фактичну вартість відправлення), та провізну плату, сплачену Відправником згідно з відповідною Експрес-накладною. У разі повної компенсації оголошеної вартості за пошкоджене Відправлення Відправник повертає Виконавцю Відправлення, за яке було отримано компенсацію.

14.2.3. У разі часткової втрати або часткового пошкодження вкладення у Відправлення з вини Виконавця, останній повертає Відправнику суму, що дорівнює вартості втраченого вкладення або пошкодженої частини. При цьому, визначення вартості пошкодженої частини здійснюється Виконавцем на підставі наданих документів Виконавцю. У разі незгоди Сторони з визначеним розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних збитків відбувається в порядку в претензійному та/або судовому порядку.

14.2.4. Виконавець здійснює відшкодування протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту складання Акту пошкодження/нестачі вантажу, при умові, якщо наявна вина Виконавця та Одержувач надав реквізити для здійснення такого відшкодування.

14.3. Обмеження відповідальності Виконавця:

- Виконавець не несе відповідальності за пошкодження Відправлення без упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям відправлення;

- Виконавець не несе відповідальності за дотримання температурного режиму під час транспортування Відправлення;

- Виконавець не несе відповідальності за недотримання термінів транспортування відправлення на період дії несприятливих і складних погодних умов, інших аномальних природних явищ, що перешкоджають виконанню Виконавцем обов’язків за Договором або роблять це виконання неможливим;

- Виконавець не несе відповідальності за непрямі збитки або втрачену вигоду іншої Сторони;

- Виконавець не зобов’язаний здійснювати перевірку вмісту Відправлення та відповідності упаковки особливостям відправлення, вимогам чинного законодавства та державним стандартам. У разі вкладення Відправником у Відправлення заборонених до транспортування вкладень Виконавцем не відшкодовується оголошена вартість таких Відправлень у разі їх пошкодження;

- у разі будь-яких затримок у доставці Відправлення Виконавцем із вини Одержувача (черга, відсутність уповноваженої особи, відмова підписувати документи) Виконавець не гарантує своєчасної доставки відправлення Одержувачу та не несе відповідальності за затримку доставки Відправлення;

- Виконавець не несе відповідальність за цілісність, збережність (схоронність) Відправлення або його нестачу у випадку, якщо Відправлення передається Одержувачу або Відправнику в цілій/неушкодженій упаковці, а також, якщо виявлені пошкодження упаковки не збігаються з пошкодженням вмісту Відправлення.

14.4. Відповідальність Відправника:

14.4.1. за несвоєчасну та/або неповну оплату наданих Виконавцем послуг Відправник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати та 30% річних від суми заборгованості;

14.4.2. Відправник відповідає за всі прямі збитки, завдані Виконавцю у зв’язку з порушенням свого обов’язку, передбаченому цим Договором;

14.4.3. Відправник відповідає за всі негативні наслідки (розбиття відправлення, поломку, деформацію тощо) у разі використання неналежної упаковки відправлення (упаковки, що не відповідає особливостям відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та вимогам до упаковки відправлення, що встановлені Умовами) та відсутності спеціального маркування;

14.4.4. у випадку, якщо передане Відправником Відправлення містило отруйні, радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Виконавець несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, Відправлення яких перевозилися або зберігалися разом із Відправленням Відправника, а також Виконавцю та/або залученим третім особам та/або їх майну.


15. ІНШЕ

15.1. Умови Договору публічно доводяться до відома зацікавлених осіб/Сторін шляхом його оприлюднення на Сайті.

15.2. Договір набуває чинності з моменту приєднання Стороною до нього в порядку, визначеному в цьому Договору в Розділі 2 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ».

15.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору. Претензії приймаються за адресами:

- або юридичною адресою: Україна, 65014, г. Одесса, ул. Маразліївська, 1/20 ;

- або адресами Пунктів видачі «ЦИТРУС».

15.4. Сторони домовилися, що в разі зіпсуття/пошкодження/втрати (повної або часткової) Відправлення, а також у разі розбіжностей поглядів Виконавця та Відправника та/або Одержувача на обставини, що можуть бути підставою для відповідальності, уповноваженими представниками Сторін складаються документи за формою, встановленою Виконавцем.

15.5. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

15.6. Обробка Виконавцем, який є володільцем наданих Замовником/ Відправником/ Отримувачем (далі – Власник персональних даних) на виконання цього Договору даних, склад та зміст яких визначено даним Договором, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Замовник вважається ознайомленим на момент укладення Договору.

Власник персональних даних підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:

-здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем, у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;

- надання Третіми особами послуг Виконавцю для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;

- захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.

Зазначена Згода надається на строк, що є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників.

15.7. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ


ТОВ «ЦЕТЕХНО»

Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Маразліївська 1/20,

ЄДРПОУ 43058939

ІПН 430589315535