Citrus Logo Image

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Преамбула

Клієнт сайту www.ctrs.com.ua, звертаємо Вашу увагу на те, що здійснення покупки означає, що Ви ознайомлені та згодні з умовами використання сайту www.ctrs.com.ua, а також є акцептом Вами даної публічної оферти. 


Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Клієнтів/Покупців, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Клієнтем/Покупцем, для чого Продавець публікує цей Договір. 


Придбання Вами послуги подовженого гарантійного обслуговування є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від придбання  послуги з подовженого гарантійного обслуговування.


ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ:

1. Сайт - web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет www.ctrs.com.ua, за допомогою якого Клієнт має можливість здійснити покупку бажаного товару.

2. Клієнт (Ви) - фізична особа, резидент України, яка досягла 18-річного віку, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний сайт і/або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.

3. Сторони - Продавець, Покупець, Клієнт.

4. Адміністрація сайту - адміністрація інтернет-магазину «Цитрус. Гаджети та аксесуари», www.ctrs.com.ua.

5. Угода - дана публічна оферта, включаючи всі її умови.

6. Продавець/Виконавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка приймає на себе зобов’язання з надання послуг ПГО. Зобов’язання Виконавця за цим Договором не є гарантійними зобов’язаннями виробника чи продавця. Для цілей цього Договору  Виконавець, не є уповноваженою особою виробника чи продавця, та не виконує гарантійні зобов’язання виробника чи продавця.

7. Гарантійний термін  експлуатації  -  термін,  протягом  якого гарантується  використання  товару,  в  тому  числі  комплектуючих виробів  та складових частин,  за призначенням за умови дотримання споживачем  правил  користування   і   протягом   якого   виробник (продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов'язання.

8. Служба підтримки – інформаційний центр Продавця, більш детально та контактні дані за посиланням - https://www.ctrs.com.ua/uk/support.


1. ПРЕДМЕТ І УМОВИ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є послуги подовженого гарантійного обслуговування (далі – ПГО, Послуги): послуги Виконавця, що надаються Клієнту за даним Договором та визначаються як ремонт Обладнання, яке вийшло з ладу внаслідок причин, що підпадають під дію гарантії виробника (мають усі ознаки гарантійного випадку з урахуванням вимог Закону України «Про захист прав споживачів»), після закінчення загального строку гарантійного терміну. 

1.2. Термін послуги з подовженого гарантійного обслуговування може складати 1 (один) або 2 (два) роки.

1.3. Категорії товарів на які може розповсюджуватись ПГО:

- засоби зв’язку: мобільні телефони, смартфони тощо;

- планшети;

- телевізори;

- ноутбуки;

- персональні комп’ютери;

- смарт годинники

- консолі PlayStation

- консолі Xbox

1.4. ПГО включає діагностику обладнання та залежно від виду несправності та на розсуд Виконавця:

1.4.1. Усунення можливих несправностей (недоліків);

1.4.2. Виконавець несе повну відповідальність за надані послуги та встановлені запасні деталі, гарантує заміну деталей або складових частин на якісні комплектуючі, проте звільняється від обов’язку здійснити таку заміну на оригінальні комплектуючі.

1.4.3. Компенсацію грошових коштів у розмірі сплаченої суми за послугу ПГО, шляхом нарахування бонусів на подарункову картку, у випадку неможливості Виконавцем виконати зобов’язання за пунктами 1.4.1. та/або 1.4.2.

1.5. Послуги ПГО можуть бути застосовані виключно до несправного обладнання Клієнта, якщо причини такої несправності аналогічні до причин, що підпадають під дію гарантії Виробника. 

1.6. Виконавець звільняється від обов’язку здійснити повернення коштів за ПГО або ремонт Обладнання за наявності механічних пошкоджень, а саме – сколів та ударів, подряпин та виїмок, тріщин, що виникли внаслідок механічного впливу; у випадку потрапляння рідини всередину пристрою, у випадку експлуатації Обладнання з порушенням правил експлуатації або наявності ознак спроб самостійного ремонту та/або ремонту Обладнання третіми особами, згоду на здійснення ремонту якими Виконавець не надавав. 

1.7. ПГО не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, на ремонт/заміну АКБ. 

1.8.  Клієнт за цим Договором має право звернутись за послугою подовженого гарантійного обслуговування не більше 1 (одного) разу за період строку дії цієї Угоди при цьому обов’язково зберегти та надати Виконавцю  під час звернення упаковку Товару збережену належним чином.

Разом із Обладнанням, що підлягає ремонту, Клієнт надає наступні документи:

- Заяву на ремонт/заміну обладнання;

- Оригінал гарантійного талону на Обладнання (від виробника обладнання);

- Копію чека про оплату вартості Обладнання та послуги (у випадку, якщо оплата вартості обладнання здійснювалася частинами – необхідно надати копії всіх чеків);

- Експлуатаційні документи на Обладнання, якщо такі передбачені.

1.9. Послуги надаються Виконавцем лише після відповідного звернення Клієнта до Виконавця та отримання від Клієнта обладнання, що передається Виконавцю у порядку та на умовах, встановлених даним Договором та у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати передачі обладнання на ПГО, без урахування терміну, що відводиться для транспортування товару. Датою завершення ПГО вважається дата акту виконаних робіт та/або дата сповіщення Клієнта про завершення ПГО.  

1.9.1. Обладнання приймається лише у повній комплектації зі збереженням упаковки. Перед передачею обладнання Клієнт зобов’язаний здійснити підготовку обладнання, що включає: вихід з усіх облікових записів, скидання паролів на обладнанні, що надсилається, перевірка відсутності в обладнанні сім-карт, карт пам’яті та здійснити інші дії, передбачені гарантійними умовами виробника. За потреби, рекомендується скопіювати усі дані та інформацію, що зберігається у пам’яті обладнання, включаючи документи, фотографії, музичні файли тощо. У разі невиконання процедури підготовки обладнання, Клієнт несе відповідальність за усі можливі пов’язані з цим негативні наслідки. Виконавець не несе відповідальності за схоронність помилково зданої або залишеної в обладнанні сім-карти чи карти пам’яті, за можливу втрату даних (у процесі діагностики або ремонту), що зберігалися у пам’яті обладнання, та за втрату завантажених Клієнтом мелодій, зображень, додатків, програм та іншої інформації.

1.10. У випадку, якщо строк виконання ПГО перевищено, Клієнт має право на компенсацію, що складає 0,5% від вартості послуги за кожен день такого прострочення, але у будь якому випадку не більше 2000 грн. 

1.11. У випадку, якщо за результатами проведення діагностики буде встановлено неможливість проведення ремонту, Виконавець нараховує компенсацію клієнту згідно П. 1.4. цього Договору. Якщо під час ремонту буде виявлено, що має місце не гарантійний випадок (Обладнання вийшло з ладу не з вини виробника) Клієнт втрачає право на ПГО за цим випадком.

1.12. Будь яка компенсація може бути нарахована Виконавцем Клієнту шляхом зарахування вартості на бонусний рахунок Клієнта або будь яким іншим шляхом на вибір Виконавця. Нараховані бонуси Клієнту діють 60 календарних днів.

1.13. Клієнт має право здійснити повернення грошових коштів за придбану послугу ПГО:

1.13.1. 100% - до моменту активації сертифіката на послугу;

1.14. Після закінчення строку дії Договору послуги вважаються виконаними.

1.15. Цей договір може бути укладений право- і дієздатним Клієнтами, які досягли 14 років, з урахуванням особливостей, передбачених главою 4 Цивільного Кодексу України. Приймаючи умови договору, Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання сайту www.ctrs.com.ua і укладення даного договору.

1.16. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Клієнта, а саме: придбав послугу ПГО.


2. Відповідальність сторін

2.1. Являючись Клієнтом, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України та норми міжнародного права.

2.2. Клієнт надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Клієнта відповідно до чинного законодавства України.

2.3. У разі, коли Клієнт не з'явився за своїм обладнанням в термін більше ніж 30 календарних днів та/або відправлення було повернуте на Магазин, Обладнання підлягає реалізації. За рахунок виручених від продажу такого Обладнання коштів Виконавець покриває витрати на його реалізацію та зберігання, решта коштів видається Клієнту після його звернення.

2.4. Клієнт несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару за невірною адресою або видачу товару невірному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Клієнта. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Клієнт зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

2.5. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони в першу чергу будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

2.6. Будь-який спір, що виникає відносно цього Договору та/або у зв’язку з ним, і не може бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до державних органів з захисту прав споживачів або до органів судової влади України у порядку підсудності, встановленої чинним законодавством України.


3. Інші умови

3.1. Термін дії Договору починається з моменту його укладення та триває протягом часу, що відповідає вартості оплачених Клієнтом Послуг Виконавця відповідно до п. 1.2. до цього Договору або до моменту фактичного надання послуг ПГО чи дострокового його припинення.

3.2. Після закінчення терміну дії даного Договору Договір вважаться припиненим. У випадку неможливості виконати Договір з вини Клієнта, Сторони керуються положеннями ч. 2 ст. 903 Цивільного Кодексу України. При цьому до неможливості виконання Договору належить, у тому числі, відсутність жодних звернень Клієнта до Виконавця протягом строку дії цього Договору.

3.3. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Виконавцем. Проте відносно кожного Клієнта діє та редакція Договору, яка була чинною на дату укладання цього Договору і така редакція Договору залишається чинною до спливу строку дії Договору у відповідності до положень розділу 5 цього Договору.

3.4. Гарантійний термін на надані послуги складає 30(тридцять) календарних днів з моменту отримання пристрою клієнтом після ПГО


4.Форс-мажор

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

4.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді або за допомогою телефонного дзвінка/смс-повідомлення про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.


5.  Ціна послуг

5.1. Ціна Послуг Виконавця, що визначена у п. 1.1. цього Договору, сплачується Клієнтом під час придбання Обладнання, що підтверджує приєднання (акцепт Договору) Клієнта до цього Договору.


6. Персональні дані

Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.